top of page

แผ่นหลังคาผลิตพลังงานไฟฟ้า Tesla Solar Roof

Tesla Solar Roof เทสลาโซลาร์รูฟ คือ หลังคาที่มีโซลาร์เซลล์สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยที่เราจะมองไม่เห็นเป็นแผงโซลาร์เซลล์วางซ้อนอยู่บนหลังคาแบบที่พบเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน แต่จะมองเห็นเป็นเพียงเหมือนแผ่นหลังคาวางเรียงซ้อนกันอย่างสวยงาม เหมือนกับที่เราพบเห็นตามบ้านชั้นดีทั่วไป เนื่องจากTeslaได้มีการออกแบบให้โซลาร์เซลล์ผสานอยู่ในตัวแผ่นหลังคา building-integrated photovoltaics (BIPV)

แผ่นหลังคาของ Tesla Solar Roof ทำจากกระจกนิรภัย โดยมีความแข็งแรงกว่ากระเบื้องหลังคาทั่วไปถึงสามเท่า

พื้นที่หลังคาประมาณ 185 ตารางเมตร สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 10kW โดยมีราคาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา(ปี ค.ศ.2020)ประมาณ 1,300,000.-บาท (1USD=31.00THB)

Tesla Solar Roof รับประกันตัวหลังคา 25 ปี

ในประเทศที่มีหิมะตก Tesla Solar Roof สามารถติดตั้งตัวทำความร้อนภายในแผ่นหลังคาเพื่อช่วยละลายน้ำแข็งหรือหิมะได้แบบอัตโนมัต

รูปแบบของแผ่นหลังคามี 4 รูปแบบ คือ Textured Glass Tile, Slate Glass Tile, Tuscan Glass Tile, Smooth Glass Tile.

ข้อมูลเพิ่มเติม www.tesla.com/solarroof


#งานวิศวกรรม #วัสดุก่อสร้าง


"อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า"

พุทธวจน

BED3.jpg

ProudFah*

Beds collection # BED3-1-172

From:

75,000 bath

BED1.jpg

Proudfah*

Beds collection # BED1-1-162

From:

40,000 bath

proudfah-alcove sofa-escape3-1-90.jpg

Proudfah*

Alcove sofa collection # Es3-1-90

From:

32,000 bath