top of page

สาเหตุที่แอร์กินไฟมาก

สาเหตุที่เครื่องปรับอากาศกินไฟฟ้ามากกว่าปกติ ถ้าไม่ได้เกิดจากการบกพร่องของตัวเครื่องแล้ว ก็มักจะเกิดจากการติดตั้ง และ/หรือ การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง


ต่อไปนี้คือ 14 ข้อ ที่อาจเป็นสาเหตุ และวิธีแก้ไข


1. เลือกเครื่องปรับอากาศที่ติดสติ๊กเกอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5 2. เลือกขนาดเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดของห้อง 3. ติดตั้งในที่ที่ความเย็นสามารถเป่าได้ทั่วถึง 4. ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดไม่ให้แอร์รั่วไหล 5. เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศควรตั้งความเร็วพัดลมไปที่สูงสุดและตั้งอุณหภูมิไปที่ตำแหน่งต่ำสุด เมื่อความเย็นพอเหมาะแล้วให้ตั้งไปที่ 26 องศาเซลเซียส 6. หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศและตะแกรง รวมทั้งชุด Condensing Unit เพื่อให้อากาศเข้าออกสะดวกจะเป็นการประหยัดไฟโดยตรง 7. ใช้พัดลมระบายเท่าที่จำเป็น 8. ปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ 9.หมั่นตรวจสอบและล้างทำความสะอาดตามระยะเวลาที่กำหนด โดยประมาณ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง 10. หน้าต่างหรือบานกระจกควรมีการป้องกันรังสีความร้อนที่ถูกต้อง -ใช้กระจกหรือฟิล์มที่สะท้อนรังสีความร้อน -ใช้อุปกรณ์บังแดดภายใน เช่น ผ้าม่าน มู่ลี่ ( กระจกด้านทิศใต้ให้ใช้ใบอยู่ในแนวนอน กระจกด้านตะวันออกให้ใช้ใบม่านอยู่ในแนวดิ่ง 11. ผนังกับฝ้าเพดานจะเป็นที่เก็บความร้อนไว้มากควรบุฉนวนกันความร้อนหรือแผ่นฟิล์มอลูมิเนียมสะท้อนรังสีความร้อนหรืออาจทำที่บังแดดหรือปลูกต้นไม้ด้านนอก 12. พยายามไม่ใช้เครื่องไฟฟ้าในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 13. ติดตั้ง Condensing Unit ให้ถูกแดดน้อยที่สุด 14. ติดตั้ง Condensing Unit ในที่อากาศระบายได้สะดวกและไม่มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ


#งานวิศวกรรม #ปัญหาบ้าน

" อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า "

พุทธวจน

BED3.jpg

ProudFah*

Beds collection # BED3-1-172

From:

75,000 bath

BED1.jpg

Proudfah*

Beds collection # BED1-1-162

From:

40,000 bath

proudfah-alcove sofa-escape3-1-90.jpg

Proudfah*

Alcove sofa collection # Es3-1-90

From:

32,000 bath