ขนาดมาตรฐานของเตียงนอน

เตียงนอนที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด มีขนาดมาตรฐานอะไรบ้าง และมีชื่อเรียกว่าอย่างไร

เวลาที่เราเรียกขนาดของเตียง อันที่จริงเราจะหมายถึงขนาดของตัวฟูกที่นอน ที่วางอยู่บนฐานของเตียงนอน

ดังนั้นถ้าจะพูดกันให้ถูกต้องแบบดิ้นไม่ได้ เข้าใจไม่ผิด คงต้องพูดว่า "ผมต้องการเตียงนอนสำหรับวางฟูกที่นอนขนาด 5 ฟุต "เป็นต้น

และจะเห็นว่านิยมพูดขนาดกันเป็นหน่วยฟุต และเรียกเฉพาะด้านกว้างของเตียง เนื่องเป็นที่รู้กันในตลาดว่าความยาวมาตรฐานของที่นอน 3 และ 3.5 ฟุต คือยาว 1.90 เมตร และความยาวมาตรฐานของที่นอน 5 และ 6 ฟุต คือยาว 2.05 เมตร


เตียงนอนที่นิยมใช้กันในประเทศไทยมี 4 ขนาด 1. Single หรือ Twin bed คือ เตียงนอนสำหรับวางฟูกที่นอนขนาด 3 ฟุต หรือ 39" x 75" หรือ 1.00 x 1.90 เมตร 2. Double Bed คือ เตียงนอนสำหรับวางฟูกที่นอนขนาด 3.5 ฟุต หรือ 54" x 75" หรือ 1.35 x 1.90 เมตร 3. Queen Size คือ เตียงนอนสำหรับวางฟูกที่นอนขนาด 5 ฟุต หรือ 60" x 80" หรือ 1.50 x 2.05 เมตร 4. King Size คือ เตียงนอนสำหรับวางฟูกที่นอนขนาด 6 ฟุต หรือ 76" X 80" หรือ 1.95 x 2.05 เมตร


อย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้ผลิตบางรายที่รับผลิตฟูกที่นอนขนาดตามสั่ง หรือมีขนาดมาตรฐานแบบพิเศษเพิ่มขึ้นด้วย#ห้องนอน #วัสดุก่อสร้าง


" อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า "

พุทธวจน