ขนาดมาตรฐานของเตียงนอน

เตียงนอนที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด มีขนาดมาตรฐานอะไรบ้าง และมีชื่อเรียกว่าอย่างไร

เวลาที่เราเรียกขนาดของเตียง อันที่จริงเราจะหมายถึงขนาดของตัวฟูกที่นอน ที่วางอยู่บนฐานของเตียงนอน

ดังนั้นถ้าจะพูดกันให้ถูกต้องแบบดิ้นไม่ได้ เข้าใจไม่ผิด คงต้องพูดว่า "ผมต้องการเตียงนอนสำหรับวางฟูกที่นอนขนาด 5 ฟุต "เป็นต้น

และจะเห็นว่านิยมพูดขนาดกันเป็นหน่วยฟุต และเรียกเฉพาะด้านกว้างของเตียง เนื่องเป็นที่รู้กันในตลาดว่าความยาวมาตรฐานของที่นอนของประเทศไทย คือยาว 198 เซนติเมตร

เตียงนอนที่นิยมใช้กันในประเทศไทยมี 3 ขนาด คือ 1. Single Size ( Single Bed ) หรือ Twin Size ( Twin Bed ) คือ เตียงนอนสำหรับวางฟูกที่นอนขนาด 3.5 ฟุต โดยฟูกที่นอนจะมีขนาดกว้าง 106 เซนติเมตร หรือ 1.06 เมตร และมีความยาว 198 เซนติเมตร หรือ 1.98 เมตร 2. Queen Size คือ เตียงนอนสำหรับวางฟูกที่นอนขนาด 5 ฟุต โดยฟูกที่นอนจะมีขนาดกว้าง 152 เซนติเมตร หรือ 1.52 เมตร และมีความยาว 198 เซนติเมตร หรือ 1.98 เมตร 3. King Size คือ เตียงนอนสำหรับวางฟูกที่นอนขนาด 6 ฟุต โดยฟูกที่นอนจะมีขนาดกว้าง 182 เซนติเมตร หรือ 1.82 เมตร และมีความยาว 198 เซนติเมตร หรือ 1.98 เมตร


สำหรับความหนามาตรฐานของฟูกที่นอน คือ 8 นิ้ว หรือ 20 เซนติเมตร หรือ 0.20 เมตร


อย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้ผลิตบางรายที่รับผลิตฟูกที่นอนขนาดตามสั่ง หรือมีขนาดมาตรฐานแบบพิเศษเพิ่มขึ้นด้วย


สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา และ ยุโรป ก็จะมีการเรียกชื่อ และมีขนาด ของฟูกที่นอนที่แตกต่างกันออกไปอีก เช่น

ในสหรัฐอเมริกา Twin Size จะมีขนาดกว้าง 96.5 เซนติเมตร และมีความยาว 190.5 เซนติเมตร Queen Size จะมีขนาดกว้าง 152.5 เซนติเมตร และมีความยาว 203.5 เซนติเมตร King Size จะมีขนาดกว้าง 193 เซนติเมตร และมีความยาว 203.5 เซนติเมตร

ในยุโรป Twin Size จะมีขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร และมีความยาว 200 เซนติเมตร King Size จะมีขนาดกว้าง 160 เซนติเมตร และมีความยาว 200 เซนติเมตร โดยที่ไม่มีขนาด Queen Size แต่จะมี Grand King Size ที่มีขนาดกว้าง 180 เซนติเมตร และมีความยาว 200 เซนติเมตร#ห้องนอน #วัสดุก่อสร้าง


" อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า "

พุทธวจน

BED3.jpg

ProudFah*

Beds collection # BED3-1-172

From:

75,000 bath

BED1.jpg

Proudfah*

Beds collection # BED1-1-162

From:

40,000 bath

proudfah-alcove sofa-escape3-1-90.jpg

Proudfah*

Alcove sofa collection # Es3-1-90

From:

32,000 bath