ถ้าลิฟท์ตกต้องทำอย่างไร ?

เมื่อเกิดอุบัติเหตุลิฟท์ตก ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรทำ ซึ่งอาจทำให้รอดจากอาการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

1.ให้ละทิ้งความคิด ความกังวล ความกลัว ให้นึกถึงลมหายใจเข้า-ออก ตั้งสติ เพื่อทำสิ่งดังต่อไปนี้ 2. กดปุ่มลิฟท์ทุกชั้น ไล่จากชั้นล่างขึ้นชั้นบน ไฟฟ้าสำรองของลิฟท์อาจทำงานและหยุดห้องโดยสารก่อนจะตกถึงพื้น 3. จับมือจับที่ผนังห้องโดยสารให้มั่น เพื่อทรงตัว 4. นั่งงอเข่า เพื่อให้เพื่อให้ร่างกายเพิ่มความยืดหยุ่น ลดแรงกระแทกที่อาจเกิดขึ้นกับข้อต่อส่วนต่างๆของร่างกาย 5. พิงแผ่นหลังของร่างกายเข้ากับผนังห้องโดยสาร เพื่อลดแรงกระแทกที่อาจเกิดขึ้นกับกระดูกสันหลัง

#อันตรายในบ้าน

" อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า "

พุทธวจน