top of page

หาฤกษ์ดีสำหรับเข้าบ้านใหม่

ฤกษ์ ก็คือ การกำหนดเวลาที่จะทำการ อย่างใดอย่างหนึ่ง

มีผู้อ้างว่าฤกษ์เข้าบ้านใหม่ที่ดี สามารถล้างพลังร้ายของบ้านได้

บ้างก็อ้างว่าช่วยปรับพลังของผู้อยู่อาศัยให้ปลอดภัย


แล้ววันดี หรือ ฤกษ์ดีสำหรับเข้าบ้านใหม่ คือเวลาใดดี ?

วันเสารที่ 9 เดือน 9 เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที

หรือวันพระ หรือวันเกิดแม่ หรือวันปีใหม่ ดี


พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้


ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่าใด

ประพฤติสุจริตด้วยกาย

ประพฤติสุจริต ด้วยวาจา

ประพฤติสุจริตด้วยใจ

ในเวลาเช้า

เวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้น

สัตว์เหล่าใด

ประพฤติสุจริตด้วยกาย

ประพฤติสุจริตด้วยวาจา

ประพฤติสุจริตด้วยใจ

ในเวลาเที่ยง

เวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้น

สัตว์เหล่าใด

ประพฤติสุจริตด้วยกาย

ประพฤติสุจริตด้วยวาจา

ประพฤติสุจริตด้วยใจ

ในเวลาเย็น

เวลาเย็นก็เป็นเวลาเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้น

สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด

เวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี และบูชาดี


#ปัญหาบ้าน


พุทธวจน

(สุปุพพัณหสูตร  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต หัวข้อ ๕๙๕)

Comments


BED3.jpg

ProudFah*

Beds collection # BED3-1-172

From:

75,000 bath

BED1.jpg

Proudfah*

Beds collection # BED1-1-162

From:

40,000 bath

proudfah-alcove sofa-escape3-1-90.jpg

Proudfah*

Alcove sofa collection # Es3-1-90

From:

32,000 bath

เฟอร์นิเจอร์

เครื่องเรือน, โซฟา, ตู้, โต๊ะ, เก้าอี้, เตียง, Furniture, Sofa, Armchair, Table, Chair, Cabinet, Bed

sponsor

proudfah-sofa+armchair-3.jpg
proudfah logo 2-JPG.jpg

line id : proudfahdesign

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ผู้รับเหมาสร้างบ้าน, ผู้รับเหมาอาคาร, ผู้รับเหมาต่อเติม, ผู้รับเหมาปรับปรุงอาคาร, Construction Contractor

sponsor

lda con-bss-pros copy.jpg
lda logo

line id : ldainter

ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน

มัณฑนากร, สถาปนิกตกแต่งภายใน, ดีไซน์เนอร์, Interior Designer, Interior Architects

sponsor

บริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน | www.aidesign.co.th
aidesign-logo.jpg

line id : aidesign.co.th

bottom of page