East Lawrence Sustainable House บ้านชนะรางวัล 2018 Residential Architect Design Awards

“ ความพอดีของพื้นที่ ที่มีความสอดคล้องกัน - ความคิดนี้คือสิ่งที่เราต้องการในการใช้ชีวิต "


บ้าน 3 ห้องนอน ขนาด 140 ตารางเมตร ตั้งอยู่ใน East Lawrence, Kansas, ประเทศสหรัฐอเมริกา

กระจกถูกนำมาใช้กับผนังอาคารทั้งหมด โดยมีพื้นผิวด้านในทึบแสงเพื่อป้องกันพื้นที่ส่วนตัวภายในบ้าน พื้นบ้านเป็นผวคอนกรีตมีพื้นผิวที่ง่ายต่อการดูแลรักษาในขณะที่ให้มวลความร้อนเพื่อให้ความร้อนในบ้าน ประตูหน้าต่างและช่องแสงทั้งหมดมีความสูงจากพื้นถึงเพดาน แสงไฟและระบบปรับอากาศควบคุมผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทโฮม แผงโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาให้พลังงานโดยส่วนมากกับบ้าน


บ้าน East Lawrence Sustainable House ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED ระดับ Platinum ซึ่งหมายความว่าเป็นบ้านที่ประหยัดพลังงาน และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูง

East Lawrence Sustainable House ออกแบบโดย Studio 804 ชนะรางวัล Residential Architect Design Awards ปี 2018

ที่มาข้อมูล

https://www.studio804.com/

https://www.architectmagazine.com

#ตัวอย่างงานออกแบบ


" อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า "

พุทธวจน