ห้องใต้หลังคาร้อนมากๆ แก้ไขอย่างไรดี ?

ห้องใต้หลังคาซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ๆเราใช้งานเป็นที่เก็บของ หรือเป็นพื้นที่สำหรับใช้สอยอื่นๆ หรือ เป็นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ทำอะไร เป็นเพียงพื้นที่โล่งเหนือฝ้าเพดานของห้องชั้นบนที่สุดของบ้าน ก็ตาม

สำหรับเมืองไทย พื้นที่ดังกล่าวจะมีอุณหภูมิที่สูงมากๆ

วิธีการลดความร้อนห้องใต้หลังคาทำได้หลายวิธี ดังนี้


1. ลดการแผ่ความร้อนจากแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งฉนวนแบบมีแผ่นอลูมิเนียมฟอยด์ไว้ใต้หลังคา

2. ลดการแผ่ความร้อนจากแสงอาทิตย์ โดยพ่นโฟมกันความร้อนเคลือบใต้แผ่นหลังคา

3. ลดความร้อนของหลังคา ด้วยการทำระบบนำ้หยดบนหลังคา

4. ทำให้ความร้อนในห้องใต้หลังคามีการถ่ายเทออกไป โดยการมีช่องของลมให้เข้าและออกผ่านห้องใต้หลังคา ด้วยกันทำบานเกล็ดที่ 2 ด้าน ของผนัง

5. ทำให้ความร้อนในห้องใต้หลังคามีการถ่ายเทออกไป โดยการมีช่องของลมให้เข้าและออกผ่านห้องใต้หลังคา ด้วยการติดตั้งบานเกล็ดหรือพัดลมดูดอากาศที่ด้านล่างของห้องเพื่อดูดอากาศเย็นเข้าพื้นที่ และติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศบนหลังคาเพื่อเอาอากาศร้อนในพื้นที่ออกไป


ข้อควรระวัง-ช่องลมที่จะทำ ควรมีมุ้งลวดกันแมลง#ปัญหาบ้าน #งานวิศวกรรม


" อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า "

พุทธวจน

BED3.jpg

ProudFah*

Beds collection # BED3-1-172

From:

75,000 bath

BED1.jpg

Proudfah*

Beds collection # BED1-1-162

From:

40,000 bath

proudfah-alcove sofa-escape3-1-90.jpg

Proudfah*

Alcove sofa collection # Es3-1-90

From:

32,000 bath