top of page

ปลั๊กไฟฟ้าโดนน้ำท่วม หลังจากน้ำลดแล้วควรทำอย่างไร

เมื่อเต้ารับไฟฟ้าหรือสวิทช์ไฟฟ้าโดนน้ำเป็นเวลานาน และจะต้องมีการใช้งานต่อไป ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย


1. ตรวจสอบความชื้นสะสม

เปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ควบคุมเต้ารับไฟฟ้าหรือสวิทช์ดังกล่าว ถ้ายังมีความชื้นสะสมอยู่ เซอร์กิตเบรกเกอร์จะตัด แต่ทั้งนี้ค่าความต้านทานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ควบคุมกลุ่มของปลั๊กหรือสวิทช์ดังกล่าวต้องถูกต้อง ไม่ได้เผือไว้มากเกินไป

กรณียังมีความชื้นอยู่ ก็ต้องรอจนกว่ามันจะแห้ง อาจรอซัก 2-3 วัน แล้วลองเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ควบคุมปลั๊กหรือสวิทช์ดังกล่าวใหม่


2. ตรวจกระแสไฟฟ้าที่ปลั๊ก

เมื่อเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์และไม่มีการตัด ให้ใช้ไขควงตรวจกระแสไฟฟ้า มาทดสอบ ถ้าจุดใดไม่มีไฟฟ้า ให้รอให้ความชื้นหมดไป ทดสอบอีกจนพบว่ามีกระแสไฟฟ้าแล้วจึงใช้งานได้


3. ตรวจสอบหากระแสไฟฟ้ารั่ว

ดับการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในบ้าน ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดออก โดยยังเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ทั้งหมด จากนั้นตรวจดูว่ามิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านว่ายังคงหมุนอยู่หรือไม่ ถ้ายังหมุนอยู่แสดงว่าอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่ว ต้องตามช่างไฟฟ้ามาแก้ไข


อาคารที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อน้ำท่วม หรือ เต้ารับไฟฟ้าและสวิทช์อยู่ในตำแหน่งที่โดนน้ำได้ง่าย ควรย้ายตำแหน่งติดตั้งให้พ้นจากน้ำ นอกจากนั้นถ้าอาคารมีหลายชั้น ควรมีการแยกเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้ควบคุมกระแสไฟฟ้าได้เป็นชั้นๆ


#ปัญหาบ้าน #การดูแลรักษาบ้าน #อันตรายในบ้าน

" อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า "

พุทธวจน

Comments


BED3.jpg

ProudFah*

Beds collection # BED3-1-172

From:

75,000 bath

BED1.jpg

Proudfah*

Beds collection # BED1-1-162

From:

40,000 bath

proudfah-alcove sofa-escape3-1-90.jpg

Proudfah*

Alcove sofa collection # Es3-1-90

From:

32,000 bath

เฟอร์นิเจอร์

เครื่องเรือน, โซฟา, ตู้, โต๊ะ, เก้าอี้, เตียง, Furniture, Sofa, Armchair, Table, Chair, Cabinet, Bed

sponsor

proudfah-sofa+armchair-3.jpg
proudfah logo 2-JPG.jpg

line id : proudfahdesign

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ผู้รับเหมาสร้างบ้าน, ผู้รับเหมาอาคาร, ผู้รับเหมาต่อเติม, ผู้รับเหมาปรับปรุงอาคาร, Construction Contractor

sponsor

lda con-bss-pros copy.jpg
lda logo

line id : ldainter

ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน

มัณฑนากร, สถาปนิกตกแต่งภายใน, ดีไซน์เนอร์, Interior Designer, Interior Architects

sponsor

บริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน | www.aidesign.co.th
aidesign-logo.jpg

line id : aidesign.co.th

bottom of page