top of page

การเขียนสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ระวังเป็นโมฆะ

ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถทำการซื้อขายที่ดินด้วยการไปทำเรื่องการซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ได้เลยที่กรมที่ดิน โดยไม่จำเป็นต้องทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายก่อน


อย่างไรก็ตามถ้าต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม การเขียนสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน มีรายละเอียดสำคัญที่ต้องมีระบุลงไปไว้พอสมควร ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดปัญหากันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่ดินในภายหลังได้ และในบางกรณีรายละเอียดที่ไม่มีระบุไว้ก็ถึงกับทำให้สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินนี้เป็นโมฆะได้เลย เช่น การไม่ระบุวันที่จะไปโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่กรมที่ดิน ( คำพิพากษาฎีกาที่ 5199/2546 ) เป็นต้น


และต่อไปนี้คือตัวอย่างของรายละเอียดที่ต้องมีระบุไว้ในเอกสารสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

 1. ระบุวันที่ทำสัญญา

 2. ระบุสถานที่ที่ทำสัญญา

 3. ระบุชื่อและนามสกุลของผู้จะซื้อและผู้จะขาย

 4. เลขโฉนดที่ดิน, หน้าสำรวจ, เลขที่ดิน, ระวาง, เนื้อที่, ค่าพิกัดแปลงของที่ดิน

 5. ซอย, ถนน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด ที่ตั้งของที่ดิน

 6. ระบุจำนวนเงินที่จะซื้อขาย และระบุงวดการชำระเงิน

 7. กำหนดวันที่จะไปโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่กรมที่ดิน

 8. กำหนดวันที่จะส่งมอบที่ดินให้ผู้ซื้อเข้าครอบครอง

 9. กำหนดเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บในการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ผู้ซื้อและผู้ขายออกกันฝ่ายละครึ่ง…ฯลฯ

 10. ระบุสิ่งที่ตั้งอยู่ในที่ดินว่ารวมอยู่ในการซื้อขายด้วยหรือไม่ เช่น สิ่งก่อสร้าง ต้นไม้…ฯลฯ

 11. ระบุข้อตกลงกรณีมีการผิดสัญญา เช่น ระบุว่ากรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดนัดหรือไม่ได้ทำตามที่ตกลงไว้ในสัญญา จะยินยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องร้องและบังคับคดีได้ทันที

 12. ระบุในตอนท้ายของสัญญาว่า ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้อ่านข้อความในสัญญาทั้งหมดโดยชัดแจ้งและเข้าใจทุกข้อโดยละเอียดแล้ว จึงได้ขอลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน

 13. ลงลายมือชื่อและนามสกุลแบบเต็มของทั้งผู้จะซื้อ, ผู้จะขาย และพยาน ( ไม่ควรเป็นลายเซ็น หรือ ลงชื่อนามสกุลแบบย่อ )

หมายเหตุ

-พยานควรมาจากทั้งสองฝ่าย

-หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายไม่ต้องติดอากรแสตมป์ จะติดก็ต่อเมื่อมีการฟ้องร้องดำเนินคดี

-ในหนังสือสัญญาควรใช้ปากกาแท่งเดียวกัน(สีเดียวกัน) ตลอดทั้งฉบับ

-สัญญาควรทำเป็นเอกสารตัวจริงสองฉบับ โดยเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ


#การเขียนสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน #รายละเอียดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน #สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเป็นโมฆะ #สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน #ตัวอย่างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน #เอกสารสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน #สิ่งที่ต้องระบุในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน


"อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า"

พุทธวจน

Comentários


BED3.jpg

ProudFah*

Beds collection # BED3-1-172

From:

75,000 bath

BED1.jpg

Proudfah*

Beds collection # BED1-1-162

From:

40,000 bath

proudfah-alcove sofa-escape3-1-90.jpg

Proudfah*

Alcove sofa collection # Es3-1-90

From:

32,000 bath

เฟอร์นิเจอร์

เครื่องเรือน, โซฟา, ตู้, โต๊ะ, เก้าอี้, เตียง, Furniture, Sofa, Armchair, Table, Chair, Cabinet, Bed

sponsor

proudfah-sofa+armchair-3.jpg
proudfah logo 2-JPG.jpg

line id : proudfahdesign

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ผู้รับเหมาสร้างบ้าน, ผู้รับเหมาอาคาร, ผู้รับเหมาต่อเติม, ผู้รับเหมาปรับปรุงอาคาร, Construction Contractor

sponsor

lda con-bss-pros copy.jpg
lda logo

line id : ldainter

ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน

มัณฑนากร, สถาปนิกตกแต่งภายใน, ดีไซน์เนอร์, Interior Designer, Interior Architects

sponsor

บริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน | www.aidesign.co.th
aidesign-logo.jpg

line id : aidesign.co.th

bottom of page