ต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลก

ปี 2019 ตึก Burj Khalifa สูง 828 เมตร เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก

แต่ต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกคือเรดวู้ด (California redwood, Coast redwood, Sequoia sempervirens)

เรดวู้ดชนิดนี้โดยทั่วไปมีความสูง 91 เมตร โดยต้นที่สูงที่สุดถูกค้นพบในปี 2549 มีความสูง 115.92 ม. และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8.9 เมตร ถูกพบอยู่ใน Redwood National Park California และถูกตั้งชื่อว่า Hyperion

ที่ตั้งที่แน่นอนของต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกนี้ถูกเก็บเป็นความลับเพื่อป้องกันการก่อกวนจากมนุษย์

California redwood โดยทั่วไปมีอายุอยู่ระหว่าง 1,200 ถึง 1,800 ปี

ที่มาข้อมูล

https://www.livescience.com


#การจัดสวน


" อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า "

พุทธวจน

BED3.jpg

ProudFah*

Beds collection # BED3-1-172

From:

75,000 bath

BED1.jpg

Proudfah*

Beds collection # BED1-1-162

From:

40,000 bath

proudfah-alcove sofa-escape3-1-90.jpg

Proudfah*

Alcove sofa collection # Es3-1-90

From:

32,000 bath