ขนาดมาตรฐานของประตูประตูมีหลายรูปแบบ เช่น บานเปิดเดี่ยว บานเปิดคู่ บานเลื่อน บานเฟี้ยม...ฯลฯ แตในที่นี้เราจะพูดถึงประตูที่นิยมใช้กันมากที่สุด นั่นคือ ประตูบานเปิดแบบบานเดี่ยว


ก่อนจะบอกเรื่องขนาดมาตรฐานของประตู มีเรื่องที่เราต้องทราบก่อน


ประตูมี 3 ส่วนหลัก คือ บานประตู วงกบ และอุปกรณ์ประกอบ อันได้แก่ มือ จับ บานพับ และตัวล็อก


โดยทั่วไปเวลาพูดถึงขนาดประตูนั่นหมายถึงขนาดของบานประตู ไม่ใช่ขนาดของวงกบ


ประตูแต่เดิมทำจากไม้ และวงกบก็ทำจากไม้ ขนาดไม้มาตรฐานที่นิยมใชทำวงกบ คือ ไม้ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว โดย 4 นิ้ว คือ ด้านลึกของวงกบ ซึ่งเท่ากับความหนาของผนัง และ 2 นิ้ว คือ ด้านหน้าของวงกบ


วงกบมีทั้งแบบมีบังใบและไม่มี การมีบังใบของวงกบทำให้บานประตูเปิดได้ทางเดียว ประโยชน์ของบังใบอีกอย่าง คือ การทำให้ไม่มีช่องว่างระหว่างบานประตูและวงกบ ซึ่งหมายถึง แสง เสียง ฝุ่น ควัน แมลง ไม่อาจผ่านได้ ทั้งนี้ต้องมีบังใบทั้ง 4 ด้าน รอบวงกบ และการมี Door Seal ที่มักเป็นเส้นยางติดรอบวงกบ หรือ รอบบานประตู จะทำช่องว่างระหว่างบานและวงกบลดน้อยลงไปอีก

เรามักจะเห็นวงกบที่มีแค่ 3 ด้าน คือ ด้านข้างซ้าย-ขวา และด้านบน ด้านล่างอาจเป็นธรณีของพื้นที่ยกระดับ กรณีไม่มีธรณีแต่เราต้องการไม่ให้มีช่องว่างด้านล่างบาน เราก็ใช้ Door Seal มาติดที่ด้านล่างของบานได้


ข้อควรรู้อีกเรื่อง คือ ช่องผนังที่ติดตั้งประตู ควรมีการเสริมโครงเป็นกรอบภายในผนังรอบวงกบ เช่น ผนังก่ออิฐก็เป็นเอ็น คสล. หรือ ผนังยิบซั่มบอร์ดก็ความมีการเสริมโครงเคร่าเพิ่ม เพราะประตูมีการเปิดปิด และวงกบไม้มีการยืดหดตัว ถ้าไม่มีการเสริมโครงสร้างรอบวงกบ ผนังก็จะมีรอยแตกร้าวได้ง่าย


ประตูที่มีขายทั่วไปในท้องตลาดของประเทศไทย มีขนาดมาตรฐานอะไรบ้าง


เรามาเริ่มจากขนาดความสูงมาตรฐานของบานประตู คือ 2.00 เมตร หรือ 200 เซนติเมตร


ขนาดความกว้างมาตรฐานของบานประตู มี 4 ขนาด คือ

  1. ขนาดบานประตูกว้าง 0.70 เมตร หรือ 70 เซนติเมตร เป็นขนาดที่นิยมใช้เป็นบานประตูของห้องน้ำ

  2. ขนาดบานประตูกว้าง 0.80 เมตร หรือ 80 เซนติเมตร เป็นขนาดที่นิยมใช้เป็นบานประตูของห้องทั่วไปของบ้าน

  3. ขนาดบานประตูกว้าง 0.90 เมตร หรือ 90 เซนติเมตร เป็นขนาดที่นิยมใช้เป็นบานประตูของห้องทั่วไปของบ้าน

  4. ขนาดบานประตูกว้าง 1.00 เมตร หรือ 100 เซนติเมตร เป็นขนาดที่นิยมใช้เป็นบานประตูของทางเข้า-ออกหลักของบ้าน


ขนาดความหนามาตรฐานของบานประตู คือ 45 มิลลิเมตร


อันที่จริงขนาดความหนาของประตูมีอยู่หลายขนาด แต่ที่ผู้เขียนเห็นว่าขนาดที่ควรจะเป็นความหนามาตรฐาน คือ 45 มิลลิเมตร เนื่องจากผู้ผลิตพลาสติกลามิเนต ( Plastic Laminate ) รายใหญ่ของโลก คือ Formica ได้ผลิต เส้นพลาสติกลามิเนต หน้ากว้าง 44 มิลลิเมตร ที่เรียกว่า ABS Edgebands ไว้สำหรับปิดขอบบานของประตู เพื่อให้สะดวกและมีความทนทานเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ประกอบประตูระดับโลกอย่าง Hafele ได้ระบุไว้ว่ามือจับประตูของ Hafele ใช้ได้กับบานประตูที่มีความหนาระหว่าง 35 ถึง 50 มิลลิเมตร


#ตกแต่งภายใน #ก่อสร้างบ้าน #วัสดุก่อสร้าง"อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า"

พุทธวจนBED3.jpg

ProudFah*

Beds collection # BED3-1-172

From:

75,000 bath

BED1.jpg

Proudfah*

Beds collection # BED1-1-162

From:

40,000 bath

proudfah-alcove sofa-escape3-1-90.jpg

Proudfah*

Alcove sofa collection # Es3-1-90

From:

32,000 bath