top of page

แบบตัวอย่างงานออกแบบบันได ที่น่าสนใจ

บันไดบ้าน นอกจากต้องออกแบบให้ไม่ผิดกฎหมายแล้ว (กฏกระทรวง ฉบับที่ 55 บ้านพักอาศัย ลูกนอน ไม่น้อยกว่า 22 ซม.ลูกตั้งไม่เกิน 20 ซม.) บันไดก็ควรออกแบบให้เดินขึ้นลงได้สะดวกสบาย เช่น ลูกตั้ง 15 ซม.ลูกนอน 30 ซม.


บันไดยังเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่แสดงความสวยงาม ให้ความรู้สึกที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัย และยังอาจจะออกแบบให้ใช้ประโยชน์อื่นๆร่วมด้วย นอกจากใช้เป็นทางขึ้นและลง