แบบตัวอย่างงานออกแบบบันได ที่น่าสนใจ

บันไดบ้าน นอกจากต้องออกแบบให้ไม่ผิดกฎหมายแล้ว (กฏกระทรวง ฉบับที่ 55 บ้านพักอาศัย ลูกนอน ไม่น้อยกว่า 22 ซม.ลูกตั้งไม่เกิน 20 ซม.) บันไดก็ควรออกแบบให้เดินขึ้นลงได้สะดวกสบาย เช่น ลูกตั้ง 15 ซม.ลูกนอน 30 ซม.


บันไดยังเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่แสดงความสวยงาม ให้ความรู้สึกที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัย และยังอาจจะออกแบบให้ใช้ประโยชน์อื่นๆร่วมด้วย นอกจากใช้เป็นทางขึ้นและลง
#ตกแต่งภายใน #ตัวอย่างงานออกแบบ


" อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า "

พุทธวจน


BED3.jpg

ProudFah*

Beds collection # BED3-1-172

From:

75,000 bath

BED1.jpg

Proudfah*

Beds collection # BED1-1-162

From:

40,000 bath

proudfah-alcove sofa-escape3-1-90.jpg

Proudfah*

Alcove sofa collection # Es3-1-90

From:

32,000 bath