top of page

สิ่งที่ต้องทำเมื่อผู้ขายบ้าน สร้างบ้านไม่เสร็จตามสัญญา

เมื่อเราได้ตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัย หรือบ้าน จากผู้จัดสรรโครงการ ในขณะที่โครงการ ดังกล่าวยังไม่เริ่มก่อสร้าง หรือยังก่อสร้างไม่เสร็จดี

เมื่อเราได้ทำสัญญาซื้อขายไปแล้ว และต่อมาปรากฎว่าผู้ขายหยุดทำการก่อสร้าง หรือทำการก่อสร้างล่าช้าเป็นอันมาก จากที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา

สิ่งที่ท่านควรจะต้องปฏิบัติ คือ

1. อย่าหยุดชำระเงินค่างวดซื้อโดยทันที เพราะท่านจะผิดสัญญาซื้อขาย และทำให้ ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายในภายหลังได้

2. ทำหนังสือเป็นจดหมายลงทะเบียนทางไปรษณีย์ถึงผู้ขาย ว่าต้องการขอหยุดชำระเงิน ค่างวดซื้อชั่วคราว จนกว่าผู้ขายจะดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา

3.ถ้าผู้ขายไม่ออกหนังสือยินยอมให้หยุดชำระเงินค่างวดซื้อชั่วคราว ผู้ซื้อต้องทำหนังสือ เป็นจดหมายลงทะเบียนทางไปรษณีย์ถึงผู้ขายอีกหนึ่งฉบับว่า ผู้ขายจะต้องสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง และให้ระบุว่าหากพ้นกำหนด ดังกล่าวแล้ว จะให้ถือว่าจดหมายนี้เป็นหนังสือขอบอกเลิกสัญญาซื้อขาย

4. เมื่อครบกำหนดที่แจ้งแล้ว ผู้ขายยังไม่สามารถสร้างบ้านให้แล้วเสร็จได้และผู้ซื้อได้ดำเนินการ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ซื้อจึงหยุดชำระเงินค่างวดซื้อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และทำการแต่งตั้งทนายเพื่อฟ้องร้องเรียกเงินค่างวดซื้อคืน รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าเสียหายอื่นๆต่อไป


#ปัญหาบ้าน #มืออาชีพ


" อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า "

พุทธวจน

Comentarios


BED3.jpg

ProudFah*

Beds collection # BED3-1-172

From:

75,000 bath

BED1.jpg

Proudfah*

Beds collection # BED1-1-162

From:

40,000 bath

proudfah-alcove sofa-escape3-1-90.jpg

Proudfah*

Alcove sofa collection # Es3-1-90

From:

32,000 bath

เฟอร์นิเจอร์

เครื่องเรือน, โซฟา, ตู้, โต๊ะ, เก้าอี้, เตียง, Furniture, Sofa, Armchair, Table, Chair, Cabinet, Bed

sponsor

proudfah-sofa+armchair-3.jpg
proudfah logo 2-JPG.jpg

line id : proudfahdesign

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ผู้รับเหมาสร้างบ้าน, ผู้รับเหมาอาคาร, ผู้รับเหมาต่อเติม, ผู้รับเหมาปรับปรุงอาคาร, Construction Contractor

sponsor

lda con-bss-pros copy.jpg
lda logo

line id : ldainter

ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน

มัณฑนากร, สถาปนิกตกแต่งภายใน, ดีไซน์เนอร์, Interior Designer, Interior Architects

sponsor

บริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน | www.aidesign.co.th
aidesign-logo.jpg

line id : aidesign.co.th

bottom of page