บ้านตกแต่งผนังด้วยท่อนไม้

Piet Hein Eek นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ได้ออกแบบและสร้างบ้านเคลื่อนที่ หรือ Moblie Home สำหรับใช้เป็นที่ทำงานส่วนตัวให้เพื่อนร่วมชาติ Hans Liberg ศิลปินและนักแสดงผู้มีชื่อเสียง โดยตัวอาคารตกแต่งผนังภายนอกด้วยท่อนไม้ให้มีรูปแบบเหมือน Log Cabin แต่ดูทันสมัย เป็นวิธิการตกแต่งผนังที่น่าลองนำไปใช้


ข้อมูลจาก

https://pietheineek.nl/


#ตัวอย่างงานออกแบบ


" อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า "

พุทธวจน