การจัดพื้นที่ในห้องเก็บของ

มาทำให้ห้องเก็บของสะดวกต่อการหาของ และใช้งานกันดีกว่า บ้านสวนสบายขอแนะนำวิธีการง่ายๆ แค่ 6 ขั้นตอน


จัดเตรียมพื้นที่ ควรทาสีผนังห้องด้วยสีขาว หรือสีอ่อน และติดตั้งหลอดไฟที่ให้แสงสว่างเพียงพอในการมองเห็นภายในห้องทั้งหมด และหากใช้พื้นที่ในห้องเก็บของเป็นพื้นที่สำหรับการทำงานช่างด้วย ควรติดตั้งหลอดไฟที่ให้แสงสว่างมากพอในการทำงาน

แยกประเภทของสิ่งของที่จะเก็บ ควรแยกประเภทของสิ่งของที่ต้องการเก็บออกเป็น ของที่จำเป็นต้องใช้, ของที่ต้องซ่อม, ของที่ต้องทิ้ง และของที่สามารถให้ผู้อื่นได้ เช่น เสื้อผ้าเก่า, หนังสือเก่า

ขนาดและปริมาณ ตรวจดูขนาดและปริมาณของสิ่งของว่ามีขนาดและปริมาณเท่าใด เพื่อที่จะสร้างหรือหาพื้นที่สำหรับเก็บให้เหมาะสม

แบ่งพื้นที่ แบ่งพื้นที่สำหรับเก็บตามประเภทของสิ่งของ ของที่จำเป็นต้องใช้บ่อยๆควรเก็บไว้ใกล้ประตูทางเข้า หรือบริเวณที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ของที่ใช้งานบ่อยควรอยู่ในระดับกลางของชั้นเก็บของเพื่อสามารถหยิบจับได้ง่าย ของที่ไม่ค่อยได้ใช้และน้ำหนักเบา ให้เก็บไว้ด้านบน ส่วนของที่มีน้ำหนักมาก ให้เก็บไว้ด้านล่าง

เก็บสิ่งของขนาดเล็กลงกล่อง สิ่งของที่มีขนาดเล็ก ควรแยกประเภทตามการใช้งานแล้วเก็บลงกล่อง ติดป้ายชื่อบอกประเภทของอุปกรณ์ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและความเรียบร้อย

ทำความสะอาดเป็นประจำ และสม่ำเสมอ สัปดาห์ละครั้ง หรือเดือนละครั้งตามความสะดวก#การดูแลรักษาบ้าน #ห้องเก็บของ


" อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า "

พุทธวจน

BED3.jpg

ProudFah*

Beds collection # BED3-1-172

From:

75,000 bath

BED1.jpg

Proudfah*

Beds collection # BED1-1-162

From:

40,000 bath

proudfah-alcove sofa-escape3-1-90.jpg

Proudfah*

Alcove sofa collection # Es3-1-90

From:

32,000 bath