วิธีตัดหญ้าสนามหญ้า


การตัดหญ้าจะช่วยให้สนามหญ้าคงความสวยงามและมีสีเขียวอยู่เสมอ

วิธีตัดหญ้าที่ถูกต้องทำอย่างไร ? บ้าน สวน สบาย มีเกร็ดความรู้เรื่องการตัดหญ้ามาฝากครับ

อุปกรณ์ที่จำเป็น อุปกรณ์ที่เป็นที่นิยมใช้ในการตัดหญ้า ภายในบ้านโดยทั่วไป ได้แก่ เครื่องตัดหญ้าทั้งแบบน้ำมันและไฟฟ้า กรรไกรสำหรับเล็มขอบหญ้าข้างสนาม

ทิศทางการตัดหญ้า ควรตัดเป็นแถบๆ เพื่อให้เก็บเศษหญ้าได้ง่าย หลังตัดควรเก็บเศษหญ้าให้หมด เพื่อไม่ให้ทับถมอยู่บนหญ้า ซึ่งจะบังแสงแดด ทำให้หญ้าตายเป็นหย่อมๆ ไม่สวยงาม


ความสูงต่ำในการตัดหญ้า

ชนิดของหญ้าที่ต่างกันความสูงในการตัดจะแตกต่างกัน คือ หญ้าญี่ปุ่นและหญ้าเบอร์มิวดาทิฟกรีน จะตัดสูงประมาณ 0.2-0.5 นิ้ว หญ้านวลน้อย จะตัดสูงประมาณ 0.5-1.0 นิ้ว หญ้ามาเลเซีย จะตัดสูงประมาณ 1.0-2.0 นิ้วระยะเวลาในการตัด ชนิดของหญ้าที่ต่างกันระยะเวลาในการตัดจะแตกต่างกัน คือ หญ้าญี่ปุ่นและหญ้า เบอร์มิวดาทิฟกรีน จะตัดทุกๆ 7-10 วัน หญ้านวลน้อย จะตัดทุกๆ 7-14 วัน หญ้ามาเลเซีย จะตัดทุกๆ 7-14วัน


ข้อเสนอแนะ ไม่ควรปล่อยหญ้าทิ้งไว้เกินกำหนดตัดหลายวัน เพราะจะทำให้หญ้ายาวเกินไป เมื่อตัดใบออกหมด ต้นหญ้าจะเป็นสีน้ำตาล ทำให้สนามไม่สวย


#DIY #การจัดสวน #สนามหญ้า


" อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า "

พุทธวจน

BED3.jpg

ProudFah*

Beds collection # BED3-1-172

From:

75,000 bath

BED1.jpg

Proudfah*

Beds collection # BED1-1-162

From:

40,000 bath

proudfah-alcove sofa-escape3-1-90.jpg

Proudfah*

Alcove sofa collection # Es3-1-90

From:

32,000 bath