ปัญหาท่อประปาแตก เมื่อต่อเติมอาคาร


คำถามจากผู้อ่านถึงบ้านสวนสบาย

เห็นข้างบ้านต่อเติมห้องครัว เมื่อเวลาพื้นทรุดตัว ทำให้ท่อประปาแตก เสียหาย แต่ต้องการต่อเติมห้องบ้าง จะต้องเดินท่อประปาอย่างไร


ผู้เขียนขอตอบผ่านไปยังบ้านสวนสบาย ดังนี้

ท่อน้ำดีหรือท่อน้ำทิ้งที่อยู่ต่อผ่านอยู่ระหว่างอาคารเก่าและอาคารใหม่ที่ต่อเติม แตกเสียหายได้เพราะการทรุดตัวลงไม่เท่ากันของอาคารส่วนเก่าและใหม่

วิธีแก้ไข 1. หลีกเลี่ยงไม่ให้มีการต่อท่อผ่านระหว่างอาคารส่วนเก่าและส่วนใหม่ ให้เดินท่อเข้าหรือออกจากภายนอกโดยตรง 2. ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่อที่ผ่านระหว่างจุดเชื่อมต่ออาคาร ให้ใช้ท่อชนิดยืดหยุ่นได้ ( flexible pipe connector ) และควรติดตั้งแบบเดินลอยตรงจุดดังกล่าว เพื่อให้สามารถซ่อมบำรุงได้ง่าย

และสำหรับท่อน้ำดี ควรเพิ่ม Stop Valve ที่จุดต่อด้วย


ท่อชนิดยืดหยุ่นได้ สำหรับน้ำทิ้ง


ท่อชนิดยืดหยุ่นได้ สำหรับน้ำดี#ปัญหาบ้าน #งานวิศวกรรม


" อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า "

พุทธวจน


BED3.jpg

ProudFah*

Beds collection # BED3-1-172

From:

75,000 bath

BED1.jpg

Proudfah*

Beds collection # BED1-1-162

From:

40,000 bath

proudfah-alcove sofa-escape3-1-90.jpg

Proudfah*

Alcove sofa collection # Es3-1-90

From:

32,000 bath