วิธีแก้ไข สีผนังบ้านพอง สีลอก และขึ้นรา

สีผนังอาคารพอง ลอก หรือมีรา หรือตะไคร้น้ำขึ้น มีวิธีแก้ไขอย่างไร


1. ถ้าเป็นผนังที่มีสีเก่าอยู่ ต้องลอกสีเก่าทั้งหมดออก ก่อนทาสีรองพื้นและสีทับหน้า

2. ไม่ควรทาสีในช่วงที่มีฝนตก

3. ต้องให้ผนังแห้งสนิทก่อนทาสีรองพื้นและสีทับหน้า

4. ถ้าผนังมีคราบรา ตะไคร้ อยู่ก่อนแล้วต้องกำจัดออกก่อน ( อาจใช้น้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร้โดยเฉพาะ )แล้วทาด้วยน้ำยาป้องกันความชื้น ก่อนทาสีรองพื้นและสีทับหน้า

5. ถ้าผนังบ้านมีรอยแตกร้าว ต้องซ่อมแซมก่อน เพื่อไม่ให้น้ำเข้าไปขังภายในผนัง ก่อนทาสีรองพื้นและสีทับหน้า

6. ถ้ามีท่อน้ำที่ฝังอยู่ในผนังรั่ว ต้องซ่อมรอยรั่วนั้นก่อน เพื่อไม่ให้น้ำเข้าไปขังภายในผนัง ก่อนทาสีรองพื้นและสีทับหน้า

7. ถ้าเป็นผนังเบา หรือ ผนังที่มีช่องว่างด้านในผนัง ต้องหาจุดน้ำเข้าด้านในผนังนั้นก่อน เพื่อกันไม่ให้มีน้ำเข้าไปขังภายในผนัง ก่อนทาสีรองพื้นและสีทับหน้า

8.ไม่ควรให้ใต้พื้นอาคารชั้น 1 มีโพรง บ่อ หรือ หลุม ที่จะสะสมน้ำได้ เพราะความชื้นจะขึ้นมาตามโครงสร้าง, พื้น และผนังอาคารได้

9. ก่อนทาสีทับหน้าต้องทาสีรองพื้น และใช้สีรองพื้นให้ถูกชนิด คือ สำหรับผนังปูนใหม่หรือผนังปูนเก่า

10. ภายในอาคารควรให้อากาศมีการถ่ายเทได้ดีและสมำ่เสมอ แต่ถ้าอาคารตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ทะเล แม่น้ำ ป่า อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยลดความชื้นภายในบ้าน


#ปัญหาบ้าน #การดูแลรักษาบ้าน #DIY


" อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า "

พุทธวจน

BED3.jpg

ProudFah*

Beds collection # BED3-1-172

From:

75,000 bath

BED1.jpg

Proudfah*

Beds collection # BED1-1-162

From:

40,000 bath

proudfah-alcove sofa-escape3-1-90.jpg

Proudfah*

Alcove sofa collection # Es3-1-90

From:

32,000 bath